Často kladené otázky

mice

Obecně o LPV ambulanci

Kde vás najdu?

SpOrto LPV ambulance sídlí v Českých Budějovicích v Lékařském domě vedle NC Géčko v 1. patře naproti výtahu.
Přesnou adresu i mapu naleznete na stránce Kontakt

Musím se dopředu objednat?

Ano. Domluvení termínu předem je nutné – ideálně prostřednictvím rezervačního systému zde na webu, popř. emailem nebo telefonicky.

Jaké jsou čekací doby na vyšetření / konzultaci?

V současnosti jsme zpravidla schopni nabídnout čekací doby v řádu několika dní až málo týdnů.

S jakými tématy mi dokážete poradit?

Zaměřujeme se na ortopedickou a sportovně medicínskou problematiku.
Ortopedie
Mohou se na nás obrátit sportovci i nesportovci s akutními i chronickými potížemi v oblasti pohybového aparátu. Mnoho z nich lze řešit v ambulantním režimu za spolupráce ortopeda a fyzioterapeuta. Díky tomu, že sdílíme ordinaci s Fyzio LPV ambulancí, jsme schopni nabídnout rychlou a cílenou péči.
Absolvoval/a jste již vyšetření u jiných lékařů? Určitě je vhodné přinést s sebou veškerou dokumentaci (ideálně vč. zobrazovacích vyšetření na CD).
V případě, že je nutné provést další diagnostiku (např. vyšetření krve nebo zobrazovací metody), nasměrujeme Vás dále.
Díky spolupráci s Nemocnicí Prachatice jsme připraveni i na stavy vyžadující hospitalizaci a/nebo operační léčbu.
Tělovýchovné lékařství
Velkou část naší práce v této oblasti zaujímá preventivní péče. Sportovců v naší společnosti přibývá. Každý, kdo sportuje pravidelně, by neměl podceňovat význam preventivní sportovní prohlídky.  Ambicióznějším sportovcům nabídneme vhodný zátěžový test s navazujícím vyhodnocením a orientačním tréninkovým poradenstvím.

Musím u vás za vyšetření platit, i když mám zdravotní pojištění?

Ortopedie
Ano. SpOrto LPV ambulance nemá uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Proto nelze naše služby hradit ze zdravotního pojištění, nýbrž pouze přímou úhradou.
Tělovýchovné lékařství
Ano. Preventivní sportovně medicínská péče není v ČR hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Proto jsou tyto služby všude v ČR poskytovány za přímou úhradu. Zdravotní pojišťovny mohou svým pojištěncům přispívat v rámci bonusů nebo v rámci preventivních programů.

S jakými specialisty spolupracujete?

V rámci LD Géčko funguje úzká spolupráce s ostatními LPV ambulancemi.  Fyzio LPV sídlí v našem bezprostředním sousedství a ze spolupráce těží jak ortopedičtí pacienti, tak sportovci.
Dvě patra nad námi sídlí Kardio LPV ambulance. Díky této spolupráci s kardiologem/in­ternistou jsme schopni nabídnout skutečně komplexní sportovně medicínskou péči.
Hospitalizace a operační výkony (artroskopie, umělé kloubní náhrady…) zajišťujeme našim pacientům v Nemocnici Prachatice. I v Prachaticích zůstávají naši pacienti pod přímým dohledem MUDr. Jelínka.
Nadstandardní vztahy máme také s ortopedickou klinikou v bavorském Lindenlohe. Jsme schopni zde zajistit operační léčbu např. artózy, kde je indikována umělá kloubní náhrada. Delší dojezdová vzdálenost a částečně cizojazičné prostředí je kompenzováno kvalitní péčí a krátkými čekacími dobami.

Ortopedická ambulance

Jak probíhá návštěva ortopedické ambulance?

Jsme zde pro pacienty s akutními i chronickými potížemi v oblasti pohybového aparátu. Pacient se k vyšetření dostaví v předem domluvený čas. Děláme vše pro to, abychom Vás nemuseli nechat zbytečně čekat. K vyšetření je vhodné přinést veškerou dosavadní dokumentaci o prodělaných diagnostických či terapeutických výkonech, které by mohly se současným stavem souviset. Velmi přínosné je, pokud přinesete i provedené zobrazovací metody na CD.
Samotné vyšetření u nás se skládá z cíleného rozhovoru s lékařem a z klinického vyšetření. Také jsme schopni ihned a přímo v ordianci provést utrazvukové vyšetření. Často je možné již v této fázi stanovit diagnózu a doporučit léčbu. V indikovaných případech rychle zprostředkujeme navazující fyzioterapii ve Fyzio LPV ambulanci.
Je-li nutné další vyšetření u externích specialistů, hospitalizace nebo operace, doporučíme další postup.
Zakládáme si na tom, že na rozdíl od standardních zahlcených ortopedických ambulancí jsme pacientům schopni nabídnout termín včas, když ho opravdu potřebují. Také si na Vás vyhradíme dostatek času, aby žádný Váš dotaz nezůstal nezodpovězený. Vysvětlení problému a edukaci pacienta vnímáme jako významnou část terapie, která často rozhoduje o jejím úspěchu či neúspěchu.

Kolik bude má návštěva u Vás stát?

Orientační představu získáte na stránce Ceník.

Preventivní sportovní prohlídka

Pro koho je sportovní prohlídka vhodná?

Na základě stanovisek odborných společností je vyšetření doporučeno každému, kdo se chystá (znovu) zahájit systematické sportovní aktivity na rekreační, výkonnostní nebo vrcholové úrovni.
První prohlídka by měla být provedena před zahájením sportovní aktivity a měla by být opakována v intervalu 1 – 2 roky.
Jednotlivé sportovní svazy svým členům zpravidla ukládají povinnost tyto prohlídky absolvovat.

Co je obsahem sportovní prohlídky?

U každého začneme strukturovaným rozhovorem, interním a ortopedickým klinickým vyšetřením, antropometrií, změřením tlaku a natočením klidového EKG.
Další vyšetření (např. zátěžové EKG, spirometrie, odběr krve, vyšetření moči, RTG…) bývají potřeba jen, pokud je potřeba dovyšetřit podezřelé nálezy základních vyšetření, nebo u vrcholových sportovců či výkonnostních sportovců věnujících se tzv. zdravotně náročným disciplínám.

Orientační  představu o obsahu vyšetření ve Vašem konkrétním případě Vám poskytne SpOrto kalkulátor.

Jak moc riskuji, pokud sportuji a nenechám se vyšetřit?

Zdravotní rizika související se sportem jsou závislá na mnoha faktorech (typ a množství sportovní aktivity, věk, zdravotní stav atp.) a díky výše popsaným výzkumům se dají relativně přesně kvantifikovat.
Nutno zmínit především srdeční příhody, které jsou při sportu sice relativně vzácné, bývají ale velmi závažné.
Druhou významnou skupinou jsou poruchy pohybového aparátu. Ty jsou na rozdíl od těch kardiovaskulárních mnohem častější, ale méně závažné.
Kardiovaskulární aparát
Je známo, že sportovci mají několikanásobně zvýšené riziko náhlé srdeční smrti v porovnání s nesportovci. Příčinou smrti bývají vrozené strukturální vady, onemocnění srdečního svalu, poruchy srdečního rytmu nebo ateroskleróza v kombinaci s fyzickou zátěží. Většinu těchto stavů lze v rámci preventivního vyšetření odhalit a doporučit další vhodný postup.
Pohybový aparát
Poruchy pohybového aparátu u sportovců bývají způsobeny akutními úrazy nebo chronickým přetěžováním. Cílem ortopedické části sportovně medicínské prohlídky je zhodnocení stavu pohybového aparátu. V případě zjištění hrozící nebo již přítomné patologie jsou navržena vhodná režimová opatření nebo terapie.

Kolik stojí preventivní sportovní prohlídka? Je hrazena zdravotní pojišťovnou?

Preventivní sportovně medicínská péče není v ČR hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Proto jsou tyto služby všude v ČR poskytovány za přímou úhradu. Přesné ceny naleznete na stránce Ceník.
Zdravotní pojišťovny mohou svým pojištěncům přispívat v rámci bonusů nebo v rámci preventivních programů.

Zátěžová diagnostika

Jaké existují typy zátěžových testů?

Zátěžových tesů existuje nepřeberné množství. Pro testování vytrvalostních schopností se v laboratorní praxi nejvíce osvědčil vícestupňový test na stacionárním kole. Během testu dochází k postupnému navyšování zátěže a sledování reakce organizmu. Typicky se stanovuje koncentrace laktátu v krvi (laktátová křivka), monitoruje se srdeční frekvence, popř. krevní tlak, EKG apod. Další možností by byla analýza vdechovaných a vydechovaných plynů (spiroergometrie).
Zátěž na bicyklu je logicky vhodná pro cyklisty, ale díky své jednoduchosti a bezpečnosti také pro sportovce z jiných sportovních odvětví nebo pro nesportovce. Alternativou v laboratorních podmínkách je ještě test na běhátku nebo rumpálu.
Kormě testů v laboratoři je možné provádět také testy přímo v terénu. Ty jsou logisticky náročnější a probíhají za nestandardních podmínek. Výhodou však je, že je možné designovat test zcela specificky a přiblížit se tak lépe závodní realitě. Některé terénní testy poskytují možnost testovat více osob najednou, což je přínosné především u kolektivních sportů.

Dále existuje celá paleta testů zaměřená na testování ostatních složek podílejících se na sportovním výkonu (síla, rychlost, koordinace, pohyblivost).

Jaký typ zátěžového testu je možné u vás absolvovat?

K otestování vytrvalostních schopností nabízíme v první řadě stupňovitý zátěžový test na kole se stanovením laktátové křivky. V případě potřeby je možné provést i MLSS test který je schopen ještě přesněji stanovit maximální možný výkon, při kterém se sportovec ještě nachází v tzv. laktátovém setrvalém stavu.
Testy provádíme na smart direct drive trenažeru Tacx Neo 2T. Jedná se o trenažér, do kterého se upíná běžné kolo, které je nutné donést na test vlastní.
V neposlední řadě pro Vás rádi navrhneme a zrealizujeme terénní testy přímo na vašem sportovišti na míru pro jednotlivce i družstva.
Veškeré naše vybavení na zátěžovou diagnostiku je přenosné. Cyklistické týmy tak mohou využít i možnost provedení zátěžového testu přímo u Vás třeba v rámci soustředění.

Proč je dobré zátěžový test absolvovat?

Vážně míněný trénink se bez zátěžového testování neobejde. Testy nám totiž poskytují cenná data, podle kterých lze kvalifikovaně vyslovit tréninková doporučení.
V neposlední řadě lze spolehlivě  a podrobně zhodnotit aktuální kondici a efektivitu dosavadního tréninku.
Konkrétně to znamená, že na základě provedeného testu lze přesně změřit reakci organismu na různé intenzity zátěže. Zjištěná data lze porovnat s normálními hodnotami a říct, ve kterých oblastech má sportovec potenciál ke zlepšení. Dále je možné doporučit cílený trénink.

Jaké informace mi zátěžový test přinese?

V konečném důsledku provádíme stanovení laktátové křivky (nebo spiroergometrii), abychom si udělali přesnou představu o tom, jaké metabolické procesy se podílejí na energetickém zajištění sportovního výkonu při různých intenzitách zátěže.
Jsme schopni např. určit maximální intenzitu zátěže, která je ještě dlouhodobě udržitelná.
Nebo můžeme přesně určit intenzity tréninku, které nejefektivněji rozvíjejí konkrétní požadované schopnosti.
Zajímavá je také možnost předpovědi nejlepšího dosažitelného výsledku resp.  odhad maximálního udržitelného tempa na dané trati.

Po absolvovaném testu si od nás odnesete podrobný protokol obsahující Vaše výsledky. Veškerá data jsou také zhodnocena a vysvětlena v závěrečném rozhovoru.  
Součástí bude hodnota aerobního a anaerobního prahu, stanovení tréninkových zón a antropometrická data (výška, váha, složení těla…) atd.

Co bych neměl/a očekávat od zátěžového testu?

Je nutné zdůraznit, že zátěžový test nenahrazuje preventivní sportovně medicínskou prohlídku.  Zátěžový test se zaměřuje úzce na Vaší kondici, ne však na Váš celkový zdravotní stav. Neměli byste podléhat falešné představě, že jste díky pravidelně absolvovaným zátěžovým testům (byť provedených lékařem) lékařsky sledováni.
Zátěžový test nedokáže odhalit některé potenciálně nebezpečné stavy, které cíleně vyhledáváme při sportovní prohlídce.

Je nutné se na test speciálně připravovat?

Aby byly výsledky srovnatelné s ostatními a také s Vašimi předchozími vyšetřeními, doporučujeme se dostavit k testu odpočatí a zdraví.
Vyvarujte se před testem příliš dlouhých a intenzivních tréninků. Také jídlo a pití byste měli před testem přizpůsobit jako byste se chystali na závod, kde chcete podat maximální výkon. Nechoďte na test ani hladoví, ani přejedení.

Co vše si mám přinést s sebou ke stanovení laktátové křivky?

Zátěžový test provádíme na špičkovém smart trenažéru Tacx Neo 2T. Jedná se o tzv. direct drive trenažér, do kterého se (po demontáži zadního kola) upíná Váš vlastní bicykl. Z toho vyplývá nutnost donést na test vlastní kolo.
Jistě nemusíme zdůrazňovat, že do Lékařského domu se nosí kola perfektně čistá.
Test je vhodné absolvovat v (cyklistických) kraťasech a obuvi kompatibilní s použitými pedály. Je vhodné mít s sebou vlastní ručník. Po testu je možné se osprchovat přímo v prostorách ambulance. Zvažte také donesení vlastního nápoje a svačiny.
Jsou-li k dispozici výsledky z již dříve absolvovaných testů, či data z Vašeho měřiče výkonu, je určitě vhodné je také přinést, protože se tak snáze nastavuje zátěžový protokol.

Bude moje kolo kompatibilní s Vaším trenažérem?

Trenažér Tacx Neo 2T je kompatibilní se všemi běžnými typy a rozměry kol i standardy uchycení zadního kola (silnice, MTB, časovka, triatlon, průměry kol 26'' – 29'', uchycení za klasický rychloupínák i pevné osy 142×12mm nebo 148×12mm). Běžně máme na trenažéru namontovanou kazetu s 11 pastorky. Pro potřeby zátěžového testu, kdy není nutné téměř vůbec řadit funguje kazeta i s koly s 10 nebo 12 stupňovým řazením.
Máte stále pochybnosti, že bude Vaše kolo s naším trenažérem fungovat? Spojte se s námi a jistě nějaké řešení nalezneme.

Kolik test stojí? Je hrazen zdravotní pojišťovnou?

Preventivní sportovně medicínská péče není v ČR hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Proto jsou tyto služby všude v ČR poskytovány za přímou úhradu. Přesné ceny naleznete na stránce Ceník
Zdravotní pojišťovny mohou svým pojištěncům přispívat v rámci bonusů nebo v rámci preventivních programů.


domluvit termín