Ceník

Uvedený ceník Vám lépe umožní zorientovat se v našich službách. Ceny udávají maximální cenu za daný lékařský výkon. V praxi je přípustná sleva při kombinaci více vyšetření najednou.
Týmům provedeme individuální kalkulaci s množstevní slevou.
V případě kardiologických výkonů prováděných v Kardio LPV ambulanci lze v případě splnění medicínských kritérií hradit výkon z Vašeho zdravotního pojištění.

Ortopedie a traumatologie

Vstupní vyšetření

 • anamnéza
 • klinické vyšetření
 • vyhodnocení dosavadní lékařské dokumentace vč. zobrazovacích metod na CD
 • konzultace, doporučení další terapie

600 Kč

Kontrolní vyšetření

 • anamnéza
 • klinické vyšetření
 • vyhodnocení dosavadního průběhu
 • konzultace

300 Kč

Ultrazvukové vyšetření

 • neinvazivní diagnostická metoda
 • vyšetření měkkých tkání a kloubů

200 Kč

Nitrokloubní / mimokloubní injekce

 • injekce léčivého přípravku do kloubní dutiny nebo extraartikulárně (např. do podkoží, okolí šlach apod.)
 • nutno přičíst cenu přípravku

300 Kč

Sportovní medicína

Základní preventivní sportovní prohlídka

 • anamnéza
 • klinické interní vyšetření
 • klinické ortopedické vyšetření
 • měření krevního tlaku
 • klidové EKG
 • antropometrie, složení těla

800 Kč

Zátěžové EKG

 • v odůvodněných případech jako doplňkové vyšetření k základní sportovní prohlídce
 • vyšetření probíhá v Kardio LPV ambulanci a v odůvodněných případech může být kompletně hrazeno ze zdravotního pojištění

1.000 Kč

Echokardiografie (ultrazvuk srdce)

 • v odůvodněných případech jako doplňkové vyšetření k základní sportovní prohlídce
 • vyšetření probíhá v Kardio LPV ambulanci a v odůvodněných případech může být kompletně hrazeno ze zdravotního pojištění

1.000 Kč

Laboratorní vyšetření krve

 • v odůvodněných případech jako doplňkové vyšetření k základní sportovní prohlídce
 • krevní obraz, biochemie, cholesterol, funkce ledvin, jaterní testy

500 Kč

Zátěžový test s laktátovou křivkou

 • tréninková anamnéza
 • výživová anamnéza
 • osobní anaméza
 • antropometrie, složení těla
 • bicyklová ergometrie na špičkovém trenažéru Tacx NEO 2T Smart + vlastním kole
 • sestavení laktátové křivky a křivky tepové frekvence
 • stanovení prahů a tréninkových zón
 • zhodnocení výsledků s lékařem a základní tréninkové poradenství

1.700 Kč

Terénní zátěžový test

 • návrh a realizace zátěžového testu mimo ordinaci
 • design testu volen tak, aby odpovídal specifickým podmínkám Vašeho sportovního odvětví
 • možnost hromadného testování týmů

cena individuální

MLSS zátěžový test

 • přesné stanovení maximálního výkonu, při kterém je organizmu schopen udržet laktátový setrvalý stav (MLSS)
 • test ideálně navazuje s odstupem 1 dne na klasický zátěžový test se stanovením laktátové křivky
 • trvání testu cca 4× 40 minut (ve čtyřech dnech)

2.500 Kč

Tréninkové poradenství

 • podrobná jednorázová konzultace navazující na absolvovaný zátěžový test
 • detailní vysvětlení měřených parametrů a zhodnocení dosažených výsledků
 • detailní zhodnocení dosavadní tréninkové anamnézy
 • optimalizace tréninkových postupů s ohledem na individuální cíle

900 Kč


domluvit termín