Služby

paže

Ortopedie a traumatologie

Zabýváme se akutními i chronickými poruchami pohybového aparátu.

Ambulantní péče probíhá přímo v ordinaci v LD Géčko. Z našich služeb může těžit široké spektrum pacientů.

V případě potřeby hospitalizace a/nebo operace se o své pacienty staráme v Nemocnici Prachatice. Těm nejnáročnějším pacientům jsme schopni zprostředkovat léčbu na ortopedické klinice Lindenlohe.

Časté diagnózy, se kterými se setkáváme, jsou:

 • akutní nebo chronické bolesti zad a kloubů
 • úponové bolesti vazů a šlach (tenisový loket, golfový loket, bolesti Achillovy šlachy)
 • poúrazové stavy (stavy po zlomeninách nebo rupturách vazů)
 • degenerativní změny (artróza kolenních, kyčelních, ramenních či hlezenních kloubů)

Léčba výše uvedených stavů je vždy individuální a je stanovena na základě anamnestického rozhovoru a klinického vyšetření případně doplněného o další zobrazovací metody.

Do spektra léčebných výkonů patří:
Konzervativní terapie

 • edukace pacienta
 • aktivní i pasivní fyzioterapie
 • medikamentózní léčba
 • aplikace léčiv do měkkých tkání či do kloubu
 • vložky do bot, bandáže, ortézy
 • ultrazvukové vyšetření dětských kyčlí

Operační terapie

 • artroskopie kolenního kloubu (léčba menisku, chrupavky, předního zkříženého vazu, nestabilní pately)
 • artroskopie ramenního kloubu (subakromiální dekomprese, rekonstrukce rotátorové manžety, tenotomie/-déza dlouhé šlachy bicepsu, léčba artrózy akromioklaviku­lárního skloubení, stabilizace ramene, mobilizace ztuhlého ramene)
 • korekce osové nebo rotační deformity dolní končetiny
 • operační léčba zlomenin
 • endoprotetické výkony (umělá kloubní náhrada kolenního nebo kyčelního kloubu)

Byla Vám doporučena operace?


V ortopedii se provádí většina výkonů plánovaně. To znamená, že je dostatek času na pečlivé zvážení rizik a benefitů, které může operace přinést. Máte pocit, že jste byli postaveni před hotovou věc a že vám nikdo navrhovanou operaci pořádně nevysvětlil? My si na Vás uděláme čas a celou problematiku Vám srozumitelně a nestranně objasníme, abyste se mohli sami kvalifikovaně rozhodnout.


Jelikož nejsme smluvním partnerem zdravotních pojišťoven, nelze hradit ortopedickou a traumatologickou péči z veřejného zdravotního pojištění. Systém taktéž neumožňuje vyžádat zdravotní péči jiných specialistů tak, aby mohla být hrazena z Vašeho zdravotního pojištění (např. RTG, MRI, laboratoř apod.)
Z medicínských i z výše uvedených důvodů je vhodné, aby pacient přinesl k vyšetření veškerou související zdravotnickou dokumentaci včetně výsledků zobrazovacích vyšetření (např. lékařské zprávy, CD s RTG apod.)

Tělovýchovné lékařství

Komplexní sportovně medicínská péče vyžaduje mezioborový přístup, při kterém se uplatňují poznatky jak z chirurgických tak z interních oborů. My tento požadavek plníme díky úzké spolupráci s Kardio LPV ambulancí. Velmi často je potřeba navázat na lékařskou péči fyzioterapií. I na tyto případy jsme připraveni a jsme schopni nabídnout navazující péči ve Fyzio LPV ambulanci přímo na míru.

Sport léčí, ALE…

Ačkoliv je pozitivní vliv sportu na lidský organizmus v mnoha oblastech jednoznačně prokázaný, existují i „nežádoucí účinky“ a rizika, které jsou s pravidelnou tělesnou aktivitou spojené.

Jedná se především o akutní kardiovaskulární příhody. Ty jsou při sportu velmi vzácné, ale závažné. Další velkou skupinou obtíží spojených se sportem jsou akutní či chronická onemocnění/úrazy pohybového aparátu.

Sportovní prohlídka


Účelem sportovně medicínské prohlídky je posouzení Vašeho celkového zdravotního stavu. Některá zjištěná rizika je možné vhodnými preventivními nebo léčebnými postupy odstranit. Ve vzácných případech nelze sportovci intenzivní sportování doporučit.

Představu o tom, co vše Vás v případě lékařské prohlídky čeká, Vám pomůže vytvořit náš SpOrto kalkulátor

Sportovně medicínské poradenství

Máte-li potvrzeno, že jste schopni pravidelné intenzivní sportovní aktivity, vyvstane nutně otázka, jak na to.

Vytrvalost


Vhodným vyšetřením je zátěžový test. Díky němu je možné diferencovaně zhodnotit Vaši vytrvalostní kapacitu, stanovit individuální tréninková doporučení, sledovat tréninkový efekt a do určité míry předpovědět i Váš výsledek v závodě, na který se připravujete.
Ve standardizovaných laboratorních podmínkách je nejčastějším typem zátěže šlapání na stacionárním kole. My disponujeme špičkovým trenažérem Tacx NEO 2T smart. Jedná se o tzv. direct drive trenažér, do kterého se po demontáži zadního kola upíná běžný bicykl. Z toho vyplývá, že na zátěžový test je nutné donést vlastní kolo. Především cyklisté tak ocení, že zátěžový test absolvují na totožném stroji, na kterém běžně trénují a závodí.
Způsobů, jak během testu nastavit zátěž, je celá řada. Podle vašich specifických potřeb se domluvíme na tom nejlepším.


Sledování vytrvalostních schopností je vhodné i u kolektivních sportů. Pro tyto potřeby existují jednodušší standardizované terénní testovací metody. Jejich výhoda spočívá především v možnost testování více osob najednou v rámci tréninku přímo na Vašem sportovišti. Tím se snižuje jejich časová a finanční náročnost. Nabídneme Vám vhodný test, jeho provedení a odborné vyhodnocení.

Síla, rychlost, koordinace, pohyblivost


Proměnných, které určují výsledný sportovní výkon, je mnoho. Sportovci, kteří toto nerespektují a trénují příliš jednostranně,  dříve dospějí do stádia, kdy další navyšování tréninkových dávek nevede k výkonnostnímu růstu. V neposlední řadě se také zvyšuje riziko zranění. My dokážeme vhodnými testy posoudit i ostatní složky Vaší fyzické připravenosti a doporučíme vhodná opatření.

Výživa, technika, taktika, psychologie…


To jsou oblasti, které hranice sportovní medicíny již spíše překračují. Uvědomujeme si však, že komplexně trénující sportovec se jimi musí také zabývat.
Jsme schopni nabídnout poradenství o základech výživy během sportovního výkonu i mezi tréninkovými fázemi. Ať už se připravujete na dlouhý triatlon, 1/2Maraton nebo třeba Jizerskou 50, měli byste mít představu, jaké energetické zdroje Vaše tělo využívá, jak rychle během zátěže docházejí a jaké jsou možnosti jejich doplnění. Byla by přeci velká škoda znehodnotit mnohdy dlouhodobou přípravu hloupou chybou v den D vyplývající z neznalosti základních jednoduchých pravidel.


domluvit termín