MUDr. Pavel Jelínek st.

Pavel Jelínek
 • narozen 1960 v Č. Krumlově v lékařské rodině
 • 1979 – 1985 studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1985 – 1998 lékař 1. interního oddělení nemocnice Č. Budějovice
 • 1988 1. atestace z vnitřního lékařství
 • 1992 studijní pobyt ve Västeras (Švédsko) na oddělení klinické fyziologie se zaměřením na neinvazivní kardiologickou diagnostiku pod dohledem prof. Ringquista
 • 1993 2. atestace z vnitřního lékařství
 • 1996 atestace z kardiologie
 • od roku 1996 vedoucí lékař koronární jednotky
 • 1997 – 1998 studijní pobyt v katetrizační laboratoři II. interní kliniky VFN Praha pod vedením prof. MUDr. M. Aschermanna, DrSc.
 • od roku 1998 zástupce primáře nově vybudovaného kardiologického oddělení nemocnice Č. Budějovice vedeného primářem MUDr. F. Touškem
 • 2000 studijní pobyt v katetrizační laboratoři FN Královské Vinohrady pod vedením prof. MUDr. J. Widimského, DrSc.
 • dlouhodobě jsem se podílel na výchově a doškolování SZP a na předatestační přípravě lékařů
 • řadu let přednáším v doškolovacích kurzech SZP v rámci PSS a na koronární jednotce pod mým vedením prošlo předatestační přípravou několik desítek lékařů našeho regionu
 • byl jsem aktivním účastníkem řady mezinárodních klinických studií ve funkci hlavní zkoušející. K nejvýznamnějším patří studie PURSUIT, OPUS-TIMI 16, EUROPA, OASIS 5, OASIS 6, ACTIVE, CURRRENT, APEX-AMI, ATLAS, DAL-OUTCOMES, DAL-ACUTE

domluvit termín